הפקת אירועי חגים

הפקת סדר פסח לעולים חדשים, הפקת אירועי חגים בבתי ספר בהם לומדות אוכלוסיות מצוקה ועוד.