חיילים ובודדים

תמיכה בחיילים בודדים

בישראל כ6,500 חיילים בודדים.
הם נמצאים בחזית וחסרים עורף משפחתי. חלקם חיילים מחו"ל המשרתים בישראל וחסרי משפחה כאן. וחלקם ישראליים ממשפחות שאינן תומכות. כך ישנם חיילים שמשרתים בבסיס כשמאחוריהם אין בסיס קיומי. לעיתים משרתים בפינות נידחות בארץ וסובלים מבדידות ומחסור.

הפעילות של פיד ישראל לטובת החיילים הבודדים:

אתם לא לבד– פיתוח קשרים, ארגון אירועים ויצירת מעטפת באוירה משפחתית תומכת לחיילים בודדים. 

 נותנים כתף – שילובם כמתנדבים פעילים ויוזמים בעשיה שלנו. התרומה האקטיבית שלהם מנצחת את הבדידות וההעדר.

 תאכל, חייל– חלוקות ערכות מזון על ידי מתנדבנו בבסיסים צבאיים ובמוצבים בסופי שבוע ובערבי חגים.