חינוך פיננסי

חינוך פיננסי לבני נוער

"אתם חושבים שאני רוצה לחיות ככה?
תנו לי פיתרון לחוסר היכולת שלי ללמוד מקצוע!"
בישראל קיימים כ 330,000 ילדים שנמצאים במצבי עוני ומצוקה.
נערים מרקע סוציו אקונומי נמוך הם בסיכון להעדר תעסוקה, העדר השכלה והכשרה מקצועית. וכידוע – קבוצות אלו הסיכון לדרדור לעולם הפשע גבוה.
מעגל העוני הרב דורי חייב להיפסק!

בפיד ישראל עסוקים ביצירת מגוון פתרונות לקונפליקט:

מקצוע ביד – מעניקים מלגות להכשרה מקצועית לנערים חסרי יכולת.

מלגות הצטיינות-מעניקים פרסי עידוד לתלמידים מצטיינים ומעודדים למידה והשכלה.

יוצאים מזה – בונים תוכנית שיקום בשיתוף עם העיריות ומסייעים למשפחות הנערים במציאת תעסוקה הולמת ובשילובם הנורמטיבי בחברה.

יש להם מה לתת– מגייסים את הנערים לתעסוקה התנדבותית בעמותה. אלפי נערים מתנדבים בפיד עם אש בעיניים, כאשר ההתנדבות עצמה היא הגורם להוציאם ממעגלי סיכון ולהכניסם למעגלי עשיה חיוביים ובונים.
ועוד ועוד יוזמות ברוכות שבכולן מככבים הנערים כמתנדבים ושותפים פעילים.
זאת התשובה היצירתית של פיד ישראל: הנוער שותף, נותן ולא רק מקבל. התנדבות שמשנה את התמונה!

תכנית 'יוצאים ממעגל העוני' למבוגרים

"אתם חושבים שאני לא רוצה לחיות טוב יותר? אבל במה בדיוק אני יכול לעבוד?"

התשובה של פיד ישראל:

בפיד עורכים כנסים וימי עיון בערים השונות, בשיתוף עם הרשויות ולשכות הרווחה, עבור ציבור מחוסרי עבודה. הכנסים והאירועים מעודדים לצאת ממעגל העוני והנזקקות, לרצות לייצר פרו-אקטיביות בעבודה מפרנסת, ולמצוא מקורות הכנסה למשפחה.

כי יש תשובה אחת ליציאה ממעגל העוני: עידוד השתלבות בשוק התעסוקה.