חלוקת ילקוטים

איפה הילקוט שלי ?

לא מורה אחד ולא שניים מגלים שהתשובה האמיתית של הילד אינה שכחה.
פשוט, או כל כך לא פשוט- בבית לא היה מי שידאג לילד לילקוט מסודר ומאורגן ללימודים. 

והילקוט הוא רק התחלת הסיפור… 

כי אם אין לתלמיד ילקוט = אין למידה = בעיות חברה = העדר השכלה = סיכון לחיי מצוקה ואפילו דרדור לפשע…

ב'פיד ישראל' דואגים מקדימים תשובה לשאלת המורה. 

כבר בחופש הגדול אנו מבצעים ירידי חלוקת ילקוטים לילדי רווחה באיזורי מצוקה.

כדי שיהיה לשי, לאבי ולחגית ילקוט לקחת ללימודים. 

כי ילקוט אחד היום- מונע לקט בעיות בהווה ובעתיד!