רגולציה

פעילות פרלמנטרית

ארגון 'פיד ישראל' עומד בחזית העשיה הלאומית במאבק בעוני ובבקשת סיוע והבנה מגורמי חקיקה ומקבלי החלטות. 

במסדרונות הכנסת– אנו שותפים בוועדות רווחה בכנסת, ומקיימים שיחות עם שרים וח"כים בעלי השפעה. ובהן חושפים נתונים על היקפי המצוקה בישראל, מציגים את העשיה הרבה שלנו ושל עמותות נוספות בתחום החברתי,מקדמים חקיקות לצמצום הרעב כמו חוק הצלת המזון  ומעודדים הטבות לאוכלוסיות נזקקות.

מוזמנים אלינו -כמו כן – העמותה מזמינה בקריאה של כבוד אישי ציבור, שרים וח"כים לאירועים שהיא מפיקה, ויוצרת חיבור בלתי אמצעי בין שרים לקבוצות בישראל שחוות עוני ומחסור. ראה פירוט באנשי מפתח >>

שולחנות עגולים – יוזמה נוספת בלעדית היא זימון לשולחן אחד נערים משכבות מעוטות יכולת עם פוליטיקאים וח"כים, ועידוד שיח פתוח המאחד בין שני הקצוות החברתיים בארץ.