טיפול פרטני

מתן סיוע פרטני למשפחות הנתונות במצוקה כלכלית קשה ומתקשות לספק תזונה נאותה לילדיהן.